O RADCY

Imię i nazwisko radcy prawnego:

Piotr Flor

Numer wpisu na listę radców prawnych OIRP w Lublinie:

LB-2821


O KANCELARII

Radca prawny Piotr Flor specjalizuje się w prowadzeniu sporów sądowych, ze szczególnym uwzględnieniem spraw z zakresu prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa pracy oraz prawa rodzinnego. Posiada również bogate doświadczenie w opiniowaniu i sporządzaniu umów w obrocie gospodarczym. Z powodzeniem prowadzi postępowania mediacyjne, uwzględniając interes klienta oraz jego potrzeby i rolę w procesie.

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II w Lublinie. Następnie odbył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie. Od 2020 r. jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie. Doświadczenie zawodowe zdobywał w lubelskich kancelariach prawnych, organizacjach pozarządowych, spółkach prawa handlowego oraz instytucjach publicznych.

Posługuje się językiem angielskim.

Radca prawny Piotr Flor świadczy pomoc prawną z zakresu:

 • prawa cywilnego (sprawy m.in. o stwierdzenie nabycia spadku, podział majątku wspólnego, zachowek, zasiedzenie, zapłatę, naruszenie posiadania, odszkodowanie i zadośćuczynienie, wydanie nieruchomości)
 • prawa rodzinnego (sprawy m.in. o rozwód i separację, rozdzielność majątkową, alimenty, kontakty z małoletnim dzieckiem, miejsce zamieszkania dziecka, władzę rodzicielską)
 • prawa gospodarczego (sprawy m.in. o zapłatę, rozwiązanie spółki, wyłączenie wspólnika, podwyższenie kapitału zakładowego)
 • prawa pracy (sprawy m.in. dotyczące przywrócenia do pracy, rozwiązywania umów o pracę oraz szeroko rozumianych sporów pracowniczych)
 • prawa karnego, karnego wykonawczego oraz prawa wykroczeń
 • prawa lotniczego
 • prawa kontraktowego
 • prawa upadłościowego (postępowanie w sprawie ogłoszenia upadłości konsumenckiej)
 • prawa zamówień publicznych (w tym postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą)
 • obsługi spółek prawa handlowego (m.in. zakładanie spółek prawa handlowego, likwidacja spółek prawa handlowego, obsługa bieżących spraw)

Reprezentuje swoich klientów zarówno w postępowaniu przedsądowym, mediacyjnym, sądowym oraz postępowaniu egzekucyjnym.


ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

 • Prawo cywilne
 • Prawo gospodarcze
 • Prawo karne
 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Prawo rodzinne i opiekuńcze
 • Prawo spółek handlowych

OBSZAR DZIAŁALNOŚCI

 • powiat kraśnicki
 • powiat lubartowski
 • powiat lubelski
 • Lublin
 • powiat puławski
 • powiat świdnicki

DANE TELEADRESOWE

Adres: Jana Pawła II 9
20-535 Lublin
Telefon: 663 317 296
E-mail: radcapiotrflor@gmail.com