O RADCY

Imię i nazwisko radcy prawnego:

Marek Błaszczak

Numer wpisu na listę radców prawnych OIRP w Lublinie:

LB/Z/241


O KANCELARII

Nazywam się Marek Błaszczak. Jestem radcą prawnym wpisanym na listę prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Lublinie pod numerem LB/Z/241. W roku 2005 ukończyłem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyłem również politologię oraz studia podyplomowe w zakresie zamówień publicznych oraz prawa i postępowania karnego. Od 2001 roku pracuję w administracji publicznej zajmując się sprawami z zakresu prawa administracyjnego, projektów unijnych, zamówień publicznych oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. W praktyce prywatnej koncentruję się głównie na prawie cywilnym, prawie rodzinnym, prawie pracy oraz prawie zamówień publicznych. Reprezentuję również pokrzywdzonych w sprawach karnych.

Oferuję zarówno możliwość kontaktu osobistego jak i za pośrednictwem połączeń wideo z wykorzystaniem komunikatorów internetowych.


ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

  • Prawo administracyjne i sądowoadministracyjne
  • Prawo cywilne
  • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
  • Prawo rodzinne i opiekuńcze
  • Zamówienia publiczne

OBSZAR DZIAŁALNOŚCI

  • powiat biłgorajski
  • Zamość

DANE TELEADRESOWE

Adres: ul. Lubelska 7 lok. 10
23-400 Biłgoraj
godziny otwarcia: poniedziałek – czwartek 15:00 – 18:00 piątek 12:00 – 18:00
Telefon: 721 697 589
E-mail: kancelaria.blaszczak@wp.pl