O RADCY

Imię i nazwisko radcy prawnego:

Magdalena Piech

Numer wpisu na listę radców prawnych OIRP w Lublinie:

LB-1791


O KANCELARII

Radca Prawny Magdalena Piech świadczy pomoc prawną na rzecz osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej. Działalność w sektorze usług prawnych prowadzi od 2007 r., w tym w formie Kancelarii Radcy Prawnego od 2014 r.

Świadczona przez Kancelarię pomoc prawna obejmuje w szczególności udzielanie porad i konsultacji prawnych, sporządzanie opinii prawnych, pism procesowych, opracowywanie projektów aktów prawnych oraz występowanie przed sądami i urzędami.

Misją kancelarii jest niesienie rzetelnej pomocy prawnej Klientom wraz z dostosowaniem świadczonych usług do indywidualnych potrzeb Klientów.


ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

 • Negocjacje i mediacje
 • Obrót nieruchomościami
 • Prawo administracyjne i sądowoadministracyjne
 • Prawo cywilne
 • Prawo gospodarcze
 • Prawo rodzinne i opiekuńcze

OBSZAR DZIAŁALNOŚCI

 • powiat lubartowski
 • powiat lubelski
 • Lublin
 • powiat opolski
 • powiat puławski
 • powiat rycki

DANE TELEADRESOWE

Adres: ul. Głębocznica 11
24-150 Nałęczów
Telefon: 607-046-063
E-mail: magdapiech@gmail.com