O RADCY

Imię i nazwisko radcy prawnego:

Magdalena Gąsior-Kwasek

Numer wpisu na listę radców prawnych OIRP w Lublinie:

LB-2697


O KANCELARII

Magdalena Gąsior – Kwasek – radca prawny wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie (2021 rok); absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie (2012 rok). Doświadczenie zawodowe zdobywała w organizacjach pozarządowych, sądach, jednostkach organizacyjnych prokuratury oraz kancelariach adwokackich i kancelariach radców prawnych działających na terenie województwa lubelskiego, Warszawy i Trójmiasta. Autorka tekstów o tematyce prawnej m. in. z zakresu Prawa budowlanego, kredytów indeksowanych i denominowanych do waluty obcej oraz prawa restrukturyzacyjnego.

W ramach prowadzonej Kancelarii Radcy Prawnego (z siedzibą w Lubartowie) radca prawny Magdalena Gąsior – Kwasek świadczy pomoc prawną na rzecz podmiotów gospodarczych, organizacji pozarządowych oraz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, udzielając porad i konsultacji prawnych, sporządzając pisma pozasądowe, pisma procesowe, zwyczajne i nadzwyczajne środki zaskarżenia, opinie prawne oraz umowy, a także występując przed sądami i organami, jako pełnomocnik albo obrońca.

Specjalizacje:
1/ odszkodowania (powypadkowe, z obowiązkowego OC rolników i inne);
2/ sprawy z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych;
3/ sprawy z zakresu prawa budowlanego i procesów inwestycyjnych;
4/ sprawy dotyczące nieruchomości;
5/ sprawy z zakresu prawa rodzinnego;
6/ sprawy z zakresu prawa spadkowego;
7/ obsługa prawna podmiotów pozostających w sporach z instytucjami finansowymi;
8/ obsługa prawna przedsiębiorców;
9/ obsługa prawna organizacji pozarządowych.

Kancelaria Radcy Prawnego Magdaleny Gąsior – Kwasek umożliwia skorzystanie z pomocy prawnej stacjonarnie – w siedzibie Kancelarii w Lubartowie – jak również formie wizyty online albo – w szczególnych przypadkach i po wcześniejszym ustaleniu – w miejscu zamieszkania/siedzibie Klienta.


ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

 • Prawo administracyjne i sądowoadministracyjne
 • Prawo cywilne
 • Prawo finansowe i bankowe
 • Prawo gospodarcze
 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Prawo rodzinne i opiekuńcze

OBSZAR DZIAŁALNOŚCI

 • powiat lubartowski
 • powiat lubelski
 • Lublin
 • powiat parczewski
 • powiat radzyński
 • powiat świdnicki

DANE TELEADRESOWE

Adres: ul. Lubelska 36B lok. 30A
21-100 Lubartów
Telefon: 733753536, 575964001
E-mail: kancelaria.mgk@wp.pl