O RADCY

Imię i nazwisko radcy prawnego:

Maciej Jezierski

Numer wpisu na listę radców prawnych OIRP w Lublinie:

LB-2218


O KANCELARII

Kancelaria Radcy Prawnego Maciej Jezierski oferuje pomoc prawną w zakresie:

PRAWA CYWILNEGO:
– windykacja należności, odszkodowania oraz zadośćuczynienia, dochodzenie odszkodowań związanych z naruszeniem dóbr osobistych, uszkodzeniem ciała i rozstrojem zdrowia, szkodami rzeczowymi i szkodami na osobie, sprawy majątkowe, sprawy spadkowe, zasiedzenie, postępowanie egzekucyjne, sporządzanie projektów umów, dochodzenie zwrotu nienależnych świadczeń z tzw. „polisolokat”.

PRAWA PRACY:
– wypadek przy pracy, przywrócenie do pracy, ustalenie istnienia stosunku pracy, mobbing, sprostowanie świadectwa pracy, uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne, odszkodowania m.in. za naruszenie umowy o zakazie konkurencji.

PRAWA RODZINNEGO:
– rozwód, podział majątku, alimenty, władza rodzicielska, kontakty z małoletnimi, separacja, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa.


ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

 • Prawo administracyjne i sądowoadministracyjne
 • Prawo cywilne
 • Prawo gospodarcze
 • Prawo ochrony konkurencji i konsumenta
 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Prawo rodzinne i opiekuńcze

OBSZAR DZIAŁALNOŚCI

 • powiat lubartowski
 • powiat lubelski
 • Lublin
 • powiat łęczyński
 • powiat puławski
 • powiat świdnicki

DANE TELEADRESOWE

Adres:
ul. Relaksowa 13
20-819 Lublin
Telefon: 506 412 066
E-mail:
maciej.jezierski@onet.eu