O RADCY

Imię i nazwisko radcy prawnego:

Karolina Flor

Numer wpisu na listę radców prawnych OIRP w Lublinie:

LB-2820


O KANCELARII

Radca prawny Karolina Flor specjalizuje się w prawie korporacyjnym, prawie spółek oraz prawie kontraktowym. Zajmuje się procesami sukcesyjnymi, tworzeniem umów spółek i innych umów, przekształceniami działalności gospodarczej w spółki. Udziela wsparcia prawnego w zakresie prawa spadkowego – dziedziczenia testamentowego, jak i ustawowego oraz w sprawach o zachowek oraz innych spraw cywilnych w tym spraw z zakresu prawa rodzinnego.

Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw cywilnych, gospodarczych oraz z zakresu prawa pracy, postępowania upadłościowego jak również podejmuje obronę w sprawach karnych. Stoi na straży ochrony praw zwierząt, których jest miłośniczką.

Z powodzeniem doradza osobom fizycznym jak i spółkom w zakresie prawa lotniczego – prawidłowości świadczenia usług.

Cechuje ją indywidualne podejście do każdego klienta, elastyczność, kreatywność, wytrwałość w działaniu oraz niebanalne podejście do problemów klientów.

Ukończyła Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, a następnie odbyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie. Od 2020 r. jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie.

Jest autorką publikacji z zakresu prawa karnego wykonawczego, w tym dotyczących przestrzegania praw osadzonych w zakładach penitencjarnych czy wykonywania środków zabezpieczających.

Posługuje się językiem angielskim.

Kancelaria Radcy Prawnego Karolina Flor świadczy pomoc prawną z zakresu:

 • prawa cywilnego (sprawy m.in. o stwierdzenie nabycia spadku, podział majątku wspólnego, zachowek, zasiedzenie, zapłatę, naruszenie posiadania, odszkodowanie i zadośćuczynienie, wydanie nieruchomości)
 • prawa rodzinnego (sprawy m.in. o rozwód i separację, rozdzielność majątkową, alimenty, kontakty z małoletnim dzieckiem, miejsce zamieszkania dziecka, władzę rodzicielską)
 • prawa gospodarczego (sprawy m.in. o zapłatę, rozwiązanie spółki, wyłączenie wspólnika, podwyższenie kapitału zakładowego)
 • prawa pracy (sprawy m.in. dotyczące przywrócenia do pracy, rozwiązywania umów o pracę oraz szeroko rozumianych sporów pracowniczych)
 • prawa karnego, karnego wykonawczego oraz prawa wykroczeń
 • prawa lotniczego
 • prawa kontraktowego
 • prawa upadłościowego (postępowanie w sprawie ogłoszenia upadłości konsumenckiej)
 • prawa zamówień publicznych (w tym postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą)
 • obsługi spółek prawa handlowego (m.in. zakładanie spółek prawa handlowego, likwidacja spółek prawa handlowego, obsługa bieżących spraw)
 • prawa ochrony praw zwierząt

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

 • Negocjacje i mediacje
 • Prawo cywilne
 • Prawo gospodarcze
 • Prawo karne
 • Prawo rodzinne i opiekuńcze
 • Prawo spółek handlowych

OBSZAR DZIAŁALNOŚCI

 • powiat kraśnicki
 • powiat lubartowski
 • powiat lubelski
 • Lublin
 • powiat puławski
 • powiat świdnicki

DANE TELEADRESOWE

Adres: Jana Pawła II 9
20-535 Lublin
Telefon: 603 160 810
E-mail: karolinaflor@kancelariaflor.pl