O RADCY

Imię i nazwisko radcy prawnego:

Karolina Denkowska-Cudnoch

Numer wpisu na listę radców prawnych OIRP w Lublinie:

LB-1624


O KANCELARII

Radca prawny Karolina Denkowska – Cudnoch posiada kilkunastoletnie doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej. W ramach prowadzonej Kancelarii zapewnia profesjonalną obsługę prawną Klientom biznesowym i indywidualnym – na zasadzie jednorazowej pomocy prawnej, bądź stałej obsługi.

Pomoc prawna obejmuje w szczególności:

 • reprezentację przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, organami egzekucyjnymi, oraz innymi instytucjami,
 • reprezentację na etapie negocjacji i prób polubownego rozstrzygnięcia sprawy,
 • udzielanie porad prawnych,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • sporządzanie i opiniowanie umów, ugód, porozumień itp.,
 • sporządzanie pozwów, wniosków, pism procesowych.

Kancelaria specjalizuje się w następujących dziedzinach prawa:

 • prawo gospodarcze i handlowe (tworzenie, łączenie, podział, przekształcenia i likwidacja spółek prawa handlowego, opiniowanie i sporządzanie umów handlowych, windykacja wierzytelności),
 • prawo przewozowe (dochodzenia przewoźnego, odszkodowania lub kary umownej na gruncie prawa cywilnego, przewozowego i konwencji CMR),
 • prawo cywilne (roszczenia z tytułu umów, odszkodowania i zadośćuczynienia),
 • prawo spadkowe (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek),
 • prawo rodzinne i opiekuńcze (rozwód, separacja, podział majątku dorobkowego, alimenty, władza rodzicielska, kontakty między rodzicami i dziećmi).

Wynagrodzenie jest ustalane indywidualnie z Klientem i uwzględnia konieczny nakład pracy prawnika, miejsce świadczenia usługi oraz stopień skomplikowania sprawy.


ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

 • Prawo cywilne
 • Prawo gospodarcze
 • Prawo karne
 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Prawo rodzinne i opiekuńcze
 • Prawo spółek handlowych

OBSZAR DZIAŁALNOŚCI

 • Chełm
 • powiat janowski
 • powiat lubartowski
 • Lublin
 • powiat puławski
 • Zamość

DANE TELEADRESOWE

Adres: ul. Chopina 14 lok. 47
20-023 Lublin
Telefon: 501-373-122
E-mail: denkowska@vp.pl