O RADCY

Imię i nazwisko radcy prawnego:

Ireneusz Misiejuk

Numer wpisu na listę radców prawnych OIRP w Lublinie:

LB-1772


O KANCELARII

Misją Kancelarii jest świadczenie profesjonalnych usług prawnych na najwyższym poziomie. Działania związane z prowadzeniem powierzonych spraw ukierunkowane są na sukces naszych Klientów oraz ich pełną satysfakcję.

Kancelaria oferuje pomoc prawną przedsiębiorcom i klientom indywidualnym – zarówno na etapie przedsądowym jak i w ramach toczących się postępowań sądowych. Naszych Klientów reprezentujemy również przed organami administracji publicznej. Zapewniamy wsparcie w toku prowadzonych negocjacji oraz w pertraktacjach ugodowych.

Mec. Ireneusz Misiejuk jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Aplikację radcowską odbywał w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie. Egzamin radcowski złożył z wyróżnieniem. Doświadczenie zawodowe zdobywał przede wszystkim łącząc odbywaną aplikację z zatrudnieniem w Kancelarii Radcy Prawnego oraz w Ośrodku Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych. W tym czasie do jego obowiązków należała między innymi obsługa prawna zarówno osób fizycznych jak i osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych. Stale współpracuje z ekspertami z różnych dziedzin prawa, uczestniczącymi w konsultacjach społecznych w ramach procesu legislacyjnego z ramienia Krajowej Rady Radców Prawnych. Obecnie, poza wykonywaniem zawodu radcy prawnego w ramach stosunku pracy, prowadzi własną kancelarię. Praktykuje w obszarze różnorodnych dziedzin prawa. Reprezentuje mocodawców przed sądami powszechnymi oraz przed sądami administracyjnymi. Jest członkiem Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie oraz Wiceprezesem Fundacji „Znam Prawo”, działającej na rzecz podnoszenia szeroko pojętej świadomości prawnej obywateli.


ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

 • Negocjacje i mediacje
 • Obrót nieruchomościami
 • Prawo administracyjne i sądowoadministracyjne
 • Prawo cywilne
 • Prawo rodzinne i opiekuńcze
 • Prawo spółek handlowych

OBSZAR DZIAŁALNOŚCI

 • powiat bialski
 • Biała Podlaska
 • Lublin
 • powiat łosicki
 • powiat parczewski
 • powiat radzyński

DANE TELEADRESOWE

Adres: ul. Narutowicza 32/4
21-500 Biała Podlaska
Telefon: +48 793 727 070
E-mail: kancelaria@misiejuk.pl