Formularz utworzenia strony internetowej


I. DANE INFORMACYJNE I TELEADRESOWE

Ulica, nr domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość
Krótki i zwięzły opis realizowanej praktyki prawniczej, nie budzący w swej treści i formie wątpliwości w rozumieniu zasad Kodeksu Etyki Radcy Prawnego.
Proszę wybrać maksymalnie 6 zakresów. W przypadku zaznaczenia większej ilości, na stronie zostanie opublikowanych pierwszych 6 spośród wybranych pozycji.
Proszę wybrać maksymalnie 6 obszarów. W przypadku zaznaczenia większej ilości, na stronie zostanie opublikowanych pierwszych 6 spośród wybranych pozycji.

II. WIZUALIZACJA I ADRESY

Podgląd szablonów (kliknij w miniaturkę poniżej, aby powiększyć):

Wybrany obraz nagłówkowy będzie umieszczony w górnej części strony pod menu głównym.

Podgląd obrazów nagłówkowych (kliknij w miniaturkę, aby otworzyć obraz w nowym oknie):

Preferowany rozmiar: 350x450 pikseli. Maksymalna wielkość pliku: 1Mb

14. Adres strony internetowej:
Adres strony internetowej będzie zdefiniowany wg schematu: www.imienazwisko.kancelarie.net.

Wpisany tutaj adres e-mail będzie wyświetlany w sekcji danych teleadresowych indywidualnej strony internetowej.

III. WERYFIKACJA TOŻSAMOŚCI

Znajdujące się w tej sekcji dane służą wyłącznie do weryfikacji tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia za pośrednictwem niniejszego formularza i nie będą umieszczone w żadnym miejscy strony internetowej.
Regulamin użytkowania opublikowany jest pod adresem www.kancelarie.net/regulamin
Informujemy, że administratorem danych osobowych podanych na formularzu jest Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie z siedzibą w: ul. Wallenroda 2E, 20-607 Lublin. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926 ze zm.), w celu utworzenia i utrzymywania indywidualnej strony internetowej w ramach projektu "Kancelarie.NET" realizowanego przez OIRP w Lublinie. Podanie danych jest dobrowolne. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania.

Uwaga: w przypadku nieotrzymania na podany w formularzu bieżący adres e-mail potwierdzenia uruchomienia strony internetowej przed upływem 48 godzin - prosimy o kontakt mailowy admin@kancelaria-oirp.pl lub za pośrednictwem systemu helpdesk pod adresem www.helpdesk.oirp.lublin.pl