O RADCY

Imię i nazwisko radcy prawnego:

Dawid Wicha

Numer wpisu na listę radców prawnych OIRP w Lublinie:

LB-1947


O KANCELARII

Nasza Kancelaria KPDW świadczy szeroką paletę usług prawnych praktycznie z każdej dziedziny prawa. Nie istnieją dla Nas ograniczenia.

Przy czym z racji doświadczenia zawodowego jej współpracowników specjalizujemy się w prawie:

 • podatkowym
 • administracyjnym i sądowoadministracyjnym
 • budowlanym (obsługujemy cały proces inwestycyjno-budowlany)
 • ochrony środowiska
 • energetycznym
 • gospodarczym
 • ubezpieczeń społecznych
 • oraz, cywilnym, w szczególności prawem zobowiązań, wekslowym, spadkowym oraz rodzinnym.

Jeśli chodzi o terytorialny obszar Naszego działania, to tu również nie mamy ograniczeń, więc działamy w całej Polsce, choć skupiamy się na woj. lubelskim, w takich miastach jak: Lublin, oraz Biłgoraj, Biała Podlaska, Lubartów, Łęczna, Łuków, Radzyń Podlaski, Ryki i Opole Lubelskie.

Właściciel Kancelarii jest wybitnym specjalistą z zakresu prawa podatkowego, a w szczególności podatku od towarów i usług [VAT].

Swoją wiedzę, popartą wieloletnim doświadczeniem zdobytym m. in. przy racji zajmowania stanowiska asystenta sędziego Izby Finansowej w Naczelnym Sądzie Administracyjnym w Warszawie, skutecznie wykorzystuje w sprawach swoich Klientów.

Jest On współautorem skargi kasacyjnej w sprawie sygn. akt: I FSK 1398/14, i zawartego w niej wniosku, którego pozytywne rozpatrzenie skutkowało zadaniem pytania prejudycjalnego przez skład orzekający NSA do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej [TS UE] sprawa ozn. C-307/16 Pieńkowski, w kwestii zgodności krajowych regulacji dotyczących podatku VAT odnoszących się do instytucji „Tax Free” z Dyrektywą2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. Warto przy tym zaznaczyć, że było to dopiero 53 pytanie, zadane przez polskie sądy administracyjne, od czasu wejścia Polski do struktur UE [tzn. od 1 maja 2004 r.].

Brał On, jako ceniony prawnik, udział w wielu różnych projektach. M. in. realizowanym, przez kilka jednostek samorządu terytorialnego z woj. Lubelskiego, w kooperacji i w ramach projektu pn.: „Marka lokalną szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim”, który był realizowany z programu „SWISS CONTRIBUTION”. Świadczył On obsługę prawną Lidera tego projektu, czyli Gminy Mełgiew.

Podczas ponad 5 letniej współpracy z Konsorcjum Doradcy Korporacyjni KPMR, jako partner w Kancelarii Prawnej Dr Piotr Zacharczuk i Partnerzy, miał On możliwość świadczenia usług prawnych dla największych Spółek w Polsce, zarówno, tych należących do Skarbu Państwa jaki podmiotów o kapitale zagranicznym, w szczególności w branży energetycznej i paliwowej.

Ponadto, w zakresie prawa administracyjnego i sądowoadministracyjnego, jesteśmy autorami licznych odwołań, skargi i skarg kasacyjnych, które w konsekwencji przynosiły skutek w postaci uchylania lub zmiany zaskarżonych orzeczeń organów lub sadów na korzyść Naszych Klientów.

Ponadto, wśród dziedzin prawa, które wymieniliśmy jako Nasza specjalność, odnosiliśmy wiele sukcesów w postaci rozstrzyganych na korzyść Naszych Klientów spraw.

Obecnie realizujemy się także w ramach udzielenia bezpłatnych porad prawnych w różnych miejscowościach, na terenie województwa lubelskiego.

Stąd też, zapraszamy Państwa do skorzystania z oferty Naszej Kancelarii.

Wymagamy od Siebie dużo, to znaczy, że dobro Klienta jest Naszą największą wartością!


ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

 • Prawo administracyjne i sądowoadministracyjne
 • Prawo energetyczne
 • Prawo gospodarcze
 • Prawo ochrony środowiska
 • Prawo podatkowe
 • Prawo rodzinne i opiekuńcze

OBSZAR DZIAŁALNOŚCI

 • Biała Podlaska
 • powiat biłgorajski
 • powiat lubelski
 • Lublin
 • powiat łęczyński
 • powiat rycki

DANE TELEADRESOWE

Adres: ul. M. C. Skłodowskiej 3 lok. 3.01
Lublin
Telefon: 604-189-092
E-mail: dawidwicha@gmail.com