O RADCY

Imię i nazwisko radcy prawnego:

Daniel Widomski

Numer wpisu na listę radców prawnych OIRP w Lublinie:

LB-2851


O KANCELARII

Jestem radcą prawnym, który uzyskał wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Lublinie w lipcu 2023 roku pod numerem LB-2851. Od kliku lat zajmuję się obsługa prawną przedsiębiorców – osób fizycznych oraz spółek prawa handlowego w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. W zakresie mojej praktyki prowadzę w imieniu Mocodawców postępowania sądowe, administracyjne oraz sądowo-administracyjne na wszystkich jego etapach, postępowania egzekucyjne, jak również prowadzę doradztwo w zakresie bieżącej działalności prowadzonej przez te podmioty, w tym przygotowuję różnego rodzaju dokumentację, m. in. opinie/informacje prawne, pisma, umowy, bieżąca dokumentacja w zakresie obsługi korporacyjnej, w tym dokumentacja w postępowaniu rejestrowym, a także zapewniam Klientom wsparcie przy sporządzeniu wszelkiego rodzaju umów, ich analizie oraz negocjacji ich warunków. Obszary mojej specjalizacji to w szczególności: prawo cywilne, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo gospodarcze, prawo farmaceutyczne.


ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

 • Negocjacje i mediacje
 • Obrót nieruchomościami
 • Prawo administracyjne i sądowoadministracyjne
 • Prawo cywilne
 • Prawo farmaceutyczne
 • Prawo gospodarcze

OBSZAR DZIAŁALNOŚCI

 • powiat kraśnicki
 • powiat lubartowski
 • powiat lubelski
 • Lublin
 • powiat świdnicki

DANE TELEADRESOWE

Adres: ul. Błękitna 3/60
20-468 Lublin
Telefon: 504 472 640
E-mail: daniel.widomski@radca-oirp.pl