O RADCY

Imię i nazwisko radcy prawnego:

Arkadiusz Cudnoch

Numer wpisu na listę radców prawnych OIRP w Lublinie:

LB-1494


O KANCELARII

Kancelaria Radcy Prawnego Arkadiusz Cudnoch zajmuje się świadczeniem pomocy prawnej na rzecz osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej. Świadczona przez Kancelarię pomoc prawna obejmuje w szczególności udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych i pism procesowych, opracowywanie projektów aktów prawnych oraz występowanie przed sądami i urzędami.

Radca prawny Arkadiusz Cudnoch jest absolwentem Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Po odbyciu aplikacji radcowskiej został wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie pod numerem Lb-1494. Przed rozpoczęciem indywidualnej praktyki prawniczej Arkadiusz Cudnoch współpracował z kancelariami adwokatów i radców prawnych, dużymi kancelariami sieciowymi, podmiotami gospodarczymi, szkołami wyższymi, administracją publiczną oraz organizacjami pozarządowymi.

W 2005 roku Arkadiusz Cudnoch ukończył dwuletnią Szkołę Prawa Amerykańskiego organizowaną przez Centrum Prawa Amerykańskiego, wspólny projekt KUL i Chicago Kent College of Law. W 2007 r. został absolwentem Szkoły Prawa Ukraińskiego, przedsięwzięcia Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL oraz Wydziału Prawa Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie, Lwowskiego Uniwersytetu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy i Państwowego Uniwersytetu Gospodarki Narodowej w Tarnopolu. W 2012 r. Arkadiusz Cudnoch ukończył studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami organizowane przez Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Włada biegle językiem angielskim.


ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

 • Obrót nieruchomościami
 • Prawo cywilne
 • Prawo gospodarcze
 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Prawo rodzinne i opiekuńcze
 • Prawo spółek handlowych

OBSZAR DZIAŁALNOŚCI

 • Chełm
 • Lublin
 • powiat puławski
 • powiat radzyński
 • powiat rycki
 • powiat świdnicki

DANE TELEADRESOWE

Adres: ul. Chopina 14/67
20-023 Lublin
Telefon: 509 202 299
E-mail: kancelaria@cudnoch.pl