O RADCY

Imię i nazwisko radcy prawnego:

Anna Stoń

Numer wpisu na listę radców prawnych OIRP w Lublinie:

LB-2183


O KANCELARII

Kancelaria Radcy Prawnego Anna Stoń świadczy kompleksowe usługi prawne na rzecz osób fizycznych, podmiotów gospodarczych, spółek prawa handlowego, spółek cywilnych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz jednostek samorządu terytorialnego. Świadczenie pomocy prawnej może mieć postać porad i konsultacji prawnych, pisemnych opinii, pozwów, pism procesowych i środków odwoławczych (zażalenie, apelacja, skarga kasacyjna), jak również może polegać na kompleksowym prowadzeniu danej sprawy, włączając w to zastępstwo procesowe przed sądami i organami administracji publicznej. Celem podejmowanych przez Kancelarię działań jest pomoc Klientom we wszelkich kwestiach prawnych, satysfakcja i sukces Klientów, dostosowanie świadczonych usług do ich potrzeb oraz tworzenie trwałych relacji biznesowych opartych na wzajemnym zaufaniu. Wszelkie okoliczności spraw naszych Klientów objęte są całkowitą poufnością. Zapewniamy, iż każdego Klienta traktujemy indywidualnie, z osobistym zaangażowaniem, a powierzone nam sprawy załatwiamy rzetelnie i terminowo.


ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

 • Prawo administracyjne i sądowoadministracyjne
 • Prawo cywilne
 • Prawo gospodarcze
 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Prawo rodzinne i opiekuńcze
 • Prawo spółek handlowych

OBSZAR DZIAŁALNOŚCI

 • powiat lubelski
 • Lublin
 • powiat puławski
 • powiat radzyński
 • powiat rycki
 • powiat świdnicki

DANE TELEADRESOWE

Adres: ul. Szkolna 1 (I piętro)
08-500 Ryki
Telefon: 691 412 343
E-mail: kancelaria@annaston.pl