O RADCY

Imię i nazwisko radcy prawnego:

Andrzej Postawski

Numer wpisu na listę radców prawnych OIRP w Lublinie:

LB-1796


O KANCELARII

W ramach prowadzenia Kancelarii zajmuje się udzielaniem porad oraz obsługą prawną z zakresu prawa obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, przede wszystkim z różnych działów prawa cywilnego, m. in.: rodzinnego, spadkowego, rzeczowego, zobowiązań, także prawem administracyjnym, medycznym, procesowym. Inne gałęzie prawa również nie są mi obce, dlatego po indywidualnej rozmowie mogę zdecydować o przyjęciu zlecenia.

Ponadto zajmuję się sporządzaniem umów, pism, opinii prawnych, negocjacjami, ugodami. Reprezentuję Klientów przed sądami powszechnymi i administracyjnymi.

Porada prawna udzielana jest w sposób zrozumiały dla Klienta, aby po jej uzyskaniu umiał podjąć świadomą decyzję w sprawie rozwiązania swojego problemu. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość dojazdu do Klienta na terenie Lublina.

Kancelaria nie prowadzi spraw dotyczących prawa karnego, karnoskarbowego, prawa wykroczeń, prawa podatkowego.


ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

  • Negocjacje i mediacje
  • Prawo administracyjne i sądowoadministracyjne
  • Prawo cywilne
  • Prawo rodzinne i opiekuńcze

OBSZAR DZIAŁALNOŚCI

  • powiat kraśnicki
  • powiat lubartowski
  • powiat lubelski
  • Lublin
  • powiat parczewski
  • powiat świdnicki

DANE TELEADRESOWE

Adres: Wieniawska 6/47
20-071 Lublin
Telefon: 794024274
E-mail: kancelaria@apostawski.pl